DE BOVO-PROCEDURE  

De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs heet in regio Haaglanden: BOVO. Voor meer informatie over BOVO Haaglanden, klikt u hier.

 

De overgang van basis- naar voorgezet onderwijs in het kort:

Zolang uw kind op basisschool Aquamarijn zit, doet uw kind mee aan de toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem.

Vanaf midden groep 5 wordt er op het ouderrapport een ‘voorlopig uitstroomperspectief’ vermeld.

Op het laatste rapport in groep 7 leest u een indicatie voor het vervolgonderwijs.

Bij alle leerlingen van groep 8 nemen we het Drempelonderzoek af. Deze toets geeft extra informatie over de cognitieve vaardigheden van de individuele leerlingen op vier gebieden: Rekenen, Begrijpend Lezen, Technisch Lezen en Taalverzorging.

In de loop van groep 8 gaan de kinderen onder schooltijd op bezoek bij een aantal middelbare scholen, om zo de sfeer te proeven.

In november wordt het voorlopig schooladvies gegeven.

We organiseren een informatieavond voor u met uw kind. Op deze avond krijgt u alle informatie over aanmelding en toelatingsprocedures van het Voortgezet Onderwijs.

In januari krijgen de kinderen hun voorlopig schooladvies.

In februari maken de kinderen de doorstroomtoets. De uitslag volgt in maart.

Daarna krijgt u het definitieve schooladvies. Krijgt uw kind een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft basisschool Aquamarijn een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van uw kind is, kunnen we besluiten het toetsadvies niet over te nemen.

Eind maart meldt uw kind zich aan op de middelbare school. Deze middelbare school zorgt voor de registratie van uw keuzes. U ontvangt daarna bericht over de plaatsing van uw kind.

Voor meer informatie over de doorstroomtoets: klik hier.