BOVO-PROCEDURE

Onze leerlingen stromen uit naar verschillende vormen van voortgezet onderwijs. Een grote groep leerlingen stroomt uit naar het VMBO, waarvan een gedeelte met Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO). Een tweede grote groep gaat na sbo Aquamarijn naar het Praktijkonderwijs. De afgelopen jaren zien we ook dat enkele leerlingen naar de brugklassen VMBO/HAVO, HAVO of VWO gaan. 

Het advies voor de middelbare school

Voorafgaand aan het schooljaar dat een leerling 12 wordt of aan het begin van het schooljaar een 'didactische leeftijd' van 50 maanden heeft, wordt een keuze gemaakt of een leerling een potentiële schoolverlater is. Een didactische leeftijd is het aantal maanden dat uw kind onderwijs heeft gevolgd vanaf groep 3. Per jaar gaat het om 10 maanden.

De ouders van deze leerlingen krijgen aan het eind van het voorgaande schooljaar voorlichting over de procedure die wij volgen om leerlingen te selecteren die potentieel de school gaan verlaten.  

Zolang uw kind op sbo Aquamarijn zit, doet uw kind mee aan de toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem.

Vanaf de start op sbo Aquamarijn wordt er op het ontwikkelperspectief een ‘voorlopig uitstroomniveau’ vermeld.

In het schooljaar voorafgaand aan het jaar dat uw kind naar de schoolverlatersgroep gaat, organiseren we een informatieavond waarin de gehele BOVO-procedure wordt uitgelegd. Ook het tot stand komen van het advies en belangrijke data gedurende het schooljaar worden doorgenomen. In de laatste weken van dat schooljaar bespreken wij het (voorlopig) advies. Met dit advies kunt u zich gaan oriënteren op passende middelbare scholen.

In de schoolverlatersgroep organiseren we een informatieavond. Op deze avond zijn verschillende VO-scholen aanwezig om zich te presenteren. U krijgt zo, samen met uw kind, een eerste indruk dvan verschillende scholen. 

Bij alle potentiële schoolverlaters wordt het Drempelonderzoek afgenomen. Deze toets geeft extra informatie over de cognitieve vaardigheden van uw kind.

Als school kunnen we een aanvraag tot een toewijzing LWOO doen, als we dat passend vinden. Voor het Praktijkonderwijs krijgen de kinderen een capaciteitenonderzoek.

In januari krijgen de kinderen hun voorlopig schooladvies. In februari maken de kinderen de doorstroomtoets. De uitslag volgt in maart. Daarna krijgt u het definitieve schooladvies.

Eind maart meldt uw kind zich aan op de middelbare school.

Voor meer informatie over de doorstroomtoets: klik hier.

SBO Aquamarijn onderhoudt warme contacten met een groot aantal VO-scholen die van belang zijn voor de doorstroom van onze leerlingen, zoals het College Sint Paul, het Yuverta College (Madestein), Maris Kijkduin, Maris Waldeck, Maris Statenkwartier, Maris Houtrust, VMBO Heldring en Praktijkschool de Poort. Zo geven we vorm aan de warme overdracht van sbo naar VO.