FYSIOTHERAPIE

Alle kinderen van sbo Aquamarijn, worden gescreend met de ABC-movement-test. Er wordt gekeken naar fijne motoriek, balvaardigheid en evenwicht. Als uw kind een zwakke score behaalt op één of meer onderdelen komt het in aanmerking voor motorische remedial teaching. Indien uw kind onvoldoende scoort, wordt er in overleg met de intern begeleider een advies gegeven voor fysiotherapie. Op basis van een verwijzing van de huisarts, een schoolarts of een revalidatiearts kunnen kinderen in ons kindcentrum fysiotherapie krijgen.