Samen met ouders

We vinden een goede samenwerking met ouders zeer belangrijk. Het heeft een positieve invloed op de betrokkenheid, het welbevinden, de motivatie en daarmee op de ontwikkeling van het kind. Het belangrijkste middel is het onderhouden van een goed contact door middel van het voeren van gesprekken over de ontwikkeling van uw kind. 

Naast het onderhouden van een goed contact over de ontwikkeling van uw kind, vragen wij ouders om hulp om zich samen met het team in te zetten voor ons kindcentrum. Ouders assisteren bij verschillende activiteiten zoals de kennismakingsochtend, de sportdag, het luizenpluizen, de voorbereiding en verzorging van feesten, enzovoorts.  

Wilt u meehelpen of meedenken? Laat het ons dan weten. Neem contact op met de groepsleerkracht, de directie, de Medezeggenschapsraad of de Ouderraad.