Pedagogisch handelen

Binnen kindcentrum Aquamarijn wordt ons handelen gekenmerkt door onze focus op:

 

  • Zelfsturing

    We vergroten de zelfstandigheid en de zelfverantwoordelijkheid van onze kinderen. 

 

  • Pedagogische aanpak

    We bekrachtigen positief gedrag. We hebben hoge en realistische verwachtingen. We bieden structuur en zorgen voor duidelijkheid. 

 

  • Doorgaande lijn

    Kinderen worden binnen kindcentrum Aquamarijn in hun totale ontwikkeling begeleid. Ze worden uitgedaagd om zich, vanuit een gestructureerde en veilige omgeving, te ontwikkelen. Het aanbod wordt zoveel mogelijk aangepast aan de behoefte of de hulpvraag van het kind.