Hartelijk welkom op de website van kindcentrum Aquamarijn!

Kindcentrum Aquamarijn biedt kinderen van 0-13 jaar iedere werkdag van 7:30-18:30 uur een veilige omgeving. We werken annuit één pedagogische visie en met een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn.

Onze medewerkers vormen één team en dragen - ieder vanuit hun eigen expertise en achtergrond - graag bij aan de ontwikkeling van alle kinderen.

In ons kindcentrum werken leerkrachten van regulier en speciaal basisonderwijs, vakleerkrachten, diverse onderwijs- en gedragsdeskundigen en pedagogisch medewerkers samen. Wilt u meer weten over ons team? Klik dan hier. Zo kunnen we passende begeleiding bieden voor kinderen met diverse (extra) ondersteuningsbehoeften.

Voor meer informatie over:

basisschool Aquamarijn: klik hier.

sbo Aquamarijn: klik hier.

opvang Aquamarijn: hier.