AANMELDEN SBO AQUAMARIJN

Om geplaatst te kunnen worden op een school voor speciaal basisonderwijs heeft uw kind een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Deze wordt aangevraagd door de basisschool die uw kind bezoekt.

Tijdens een multidisciplinair overleg (MDO) spreekt u met de scholen, de adviseur Passend Onderwijs en anderen over de toelaatbaarheid van uw kind op het SBO. het samenwerkingsverband neemt het besluit tot het afgeven van een TLV.   

Als u het advies heeft gekregen om te gaan kijken op een school voor speciaal basisonderwijs, maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek via mail [email protected] of telefoon 070 3232483.

Tijdens het kennismakingsgesprek vertellen we u over SBO Aquamarijn en het kindcentrum.

Als we gevraagd worden, om uw kind te plaatsen, onderzoeken we of we kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind. We lezen het dossier, we observeren uw kind en we spreken de basisschool.