SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK

Op ons kindcentrum is een schoolmaatschappelijk werker aanwezig. Mevr. Floor van der Vegt ([email protected]) ondersteunt ouders, kinderen en leerkrachten bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met school, opvoeding of de thuissituatie. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de intern begeleider of met de leerkracht van uw kind.

De gesprekken zijn vertrouwelijk. Overleg met derden gebeurt alleen als u daar toestemming voor geeft. Dit geldt ook voor gesprekken met uw kind. Er zijn geen kosten verbonden aan schoolmaatschappelijk werk. Voor meer informatie: zie www.smw-basisschool.nl