Hartelijk welkom bij opvang Aquamarijn!

In 2023 is ons kindcentrum Aquamarijn gestart. Binnen kindcentrum Aquamarijn werken basisschool Aquamarijn, sbo Aquamarijn en opvang Aquamarijn intensief met elkaar samen, onder één naam, onder één dak, met één team, met één visie. Bent u benieuwd naar onze visie? Klik dan hier.

Bij opvang Aquamarijn geven we élk kind persoonlijke aandacht en hebben we oog voor hun ontwikkelroute door het leven.

We bieden kinderen de ruimte om te spelen, te ontdekken, zich te ontwikkelen en andere kinderen te ontmoeten. We dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen en we zijn er voor alle kinderen. We ondersteunen kinderen om een vaardig en (veer)krachtig mens te zijn, ook omdat de wereld snel verandert.

Opvang is een belangrijk instrument bij de ontwikkeling en opvoeding van onze kinderen. Bij opvang leren de kinderen dat er nog een andere omgeving is dan thuis. Kinderen die gewend zijn aan opvang en zich veilig en vertrouwd voelen op die plek, bouwen veel zelfvertrouwen op.

 

We bieden verschillende soorten kinderopvang binnen het kindcentrum Aquamarijn, voor kinderen van 0 tot 13 jaar. 

De dagopvang biedt plaats aan maximaal 72 kinderen: 

  • 1 groep 0-2 jaar, max. 8 kinderen
  • 3 groepen 0-4 jaar, max. 12 kinderen
  • 2 groepen 2-4 jaar, max. 16 kinderen

De buitenschoolse opvang (BSO) biedt plaats aan maximaal 106 kinderen: 

  • 2 groepen 4-7, max. 20 kinderen 
  • 2 groepen 7-9 jaar, max. 22 kinderen 
  • 1 groep 10-13 jaar, max. 24 kinderen