Hartelijk welkom bij de opvang van KC Aquamarijn!

In 2023 is ons kindcentrum Aquamarijn gestart. Binnen kindcentrum Aquamarijn werken basisschool Aquamarijn, SBO Aquamarijn en kinderopvang Aquamarijn intensief met elkaar samen, onder één naam, onder één dak, met één team, met één visie. Bent u benieuwd naar onze visie? Klik dan hier.

Opvang is een belangrijk instrument bij de ontwikkeling en opvoeding van onze kinderen. Bij opvang leren de kinderen dat er nog een andere omgeving is dan thuis. Kinderen die gewend zijn aan opvang en zich veilig en vertrouwd voelen op die plek, bouwen veel zelfvertrouwen op. De opvang binnen KC Aquamarijn wordt verzorgd door Dak kindercentra.

KC Aquamarijn is een nieuwe en moderne locatie, zowel van binnen als van buiten. Maar wat KC Aquamarijn nog mooier maakt, is dat alle medewerkers (leerkrachten van regulier en speciaal basisonderwijs, vakleerkrachten, diverse onderwijs- en gedragsdeskundigen en pedagogisch medewerkers) samen één team vormen. Wij kennen de kinderen. Door onze samenwerking kunnen we kinderen nog beter de ondersteuning en/of uitdaging bieden die past bij het kind. En wanneer een kind 4 jaar wordt en doorstroomt naar het onderwijsdeel van Aquamarijn, zorgen wij voor een goede overdracht aan de kleuterleerkracht, kennen kinderen het gebouw al en hebben ze de kans gekregen om al kennis te maken in de nieuwe groep. Zo wordt de overstap van opvang naar onderwijs veel geleidelijker.

Dagopvang (KDV)
 
Peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) 
 
Buitenschoolse opvang (BSO)
 
                    
Voor kinderen van 0 - 4 jaar
       
Voor kinderen van 2 - 4 jaar
    
Voor kinderen van 4 - 13 jaar
 
           
Informatie en aanmelden via de website.
                  
Informatie en aanmelden via de website.
            
Informatie en aanmelden via de website.