AANMELDEN VAN NIEUWE LEERLINGEN 

Kinderen tot 4 jaar

Ongeveer twee maanden voordat uw kind 3 jaar wordt, stuurt Gemeente Den Haag u als ouder een aanmeldformulier voor het Primair Onderwijs (PO).

Als uw kind 3 jaar is, kunt u uw kind aanmelden bij een basisschool in Den Haag. Op het aanmeldformulier wordt gevraagd naar de school van uw voorkeur. Als uw voorkeur uitgaat naar basisschool Aquamarijn, kunt u het formulier bij ons inleveren. Als we uw formulier verder hebben ingevuld en ondertekend, is de inschrijving definitief. De volledige aanmeldprocedure is hier terug te vinden.

We adviseren u om u goed te oriënteren op de verschillende mogelijkheden. Daarom organiseren we kennismakingsochtenden. Tijdens deze bijeenkomst wordt er een presentatie gegeven en krijgt u de kans om uw vragen te stellen. Daarna vindt een rondleiding door ons kindcentrum plaats. U kunt zich hiervoor aanmelden via [email protected]. Data zijn:

 

30 mei 09:00 uur

17 juni 13:00 uur

1 juli 13:00 uur

 

Als uw kind bijna 4 jaar is, kan uw kind alvast een paar dagdelen komen wennen. Deze dagen plant u in overleg met de groepsleerkracht.

Kinderen vanaf 4 jaar

Als uw kind 4 jaar of ouder, is uw kind ook van harte welkom, mits de groepsgrootte het toelaat en we de ondersteuning kunnen bieden die uw kind nodig heeft. We overleggen daarom met de school waar uw kind eerder naar toe ging. De eerdere school levert een Onderwijskundig Rapport (OKR) aan. Op grond van uw informatie en die van de eerdere school, besluiten we of uw kind geplaatst en ingeschreven kan worden.