Breed aanbod

Kindcentrum Aquamarijn biedt opvang, regulier en speciaal basisonderwijs. Doordat binnen ons kindcentrum intensief wordt samengewerkt, benutten we de expertise die binnen de opvang, het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs aanwezig is, voor alle kinderen. Deze samenwerking biedt de mogelijkheid om, op termijn, speciale arrangementen aan te bieden en te zorgen voor een geleidelijke overgang en/of terugplaatsing tussen de twee onderwijssoorten.

We richten ons op de brede vorming en ontwikkeling van onze kinderen. Dit is zichtbaar in ons aanbod, in de expertise van het team en in de manier waarop we de ontwikkeling van onze kinderen volgen.

Het bewegings-, kunst- en muziekonderwijs wordt op kindcentrum Aquamarijn vooral door vakspecialisten verzorgd. Het zijn serieuze vormingsgebieden, geen ‘vakken onder de streep’.