BELANGRIJKE DOCUMENTEN

We integreren zoveel mogelijk onze belangrijke documenten en protocollen. Hieronder treft u een overzicht van documenten, specifiek gericht op het SBO.

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolgids 2022-2023

Inspectierapport 2020

Schoolplan SBO Aquamarijn 2019-2023

Schoolplan 2023-2027 SBO Aquamarijn