BELANGRIJKE DOCUMENTEN

We integreren zoveel mogelijk onze belangrijke documenten en protocollen. Hieronder treft u een overzicht van documenten, specifiek gericht op het SBO.

Inspectierapport 2020

Schoolplan 2023-2027 SBO Aquamarijn

Activiteitenkalender 23-24

Kindcentrumgids 23-24

Schoolondersteuningsprofiel 23-24