DE MEDEWERKERS

Ons team kenmerkt zich door gedrevenheid en betrokkenheid. Er wordt met hart en ziel gewerkt, waarbij het welbevinden van de kinderen én het hanteren van een positief pedagogisch klimaat binnen ons kindcentrum voorop staan. Inzet, positieve energie en zorg op maat zijn eigenschappen die kenmerkend zijn voor ons team. Teamleden verrijken elkaar door inbreng van verschillende perspectieven, expertises en ervaringen.

Ons team bestaat uit: pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten, leerkrachtondersteuners, administratieve medewerkers, orthopedagogen, pedagogisch coach, leerkrachten, IB-ers, adjunct-directeuren, gym-, kunst-, muziek-, dansdocenten, speltherapeut, schoolmaatschappelijke werker en een directeur. Daarnaast hebben we een nauwe samenwerking met een logopediste en een fysiotherapeut.

We zijn opleidingsschool. Dit houdt in dat we ons inzetten om de opleiding en professionalisering van de beroepsgroepen van onderwijs- en opvangmedewerkers te stimuleren. Tegelijkertijd geeft de opleidingsschool ook kansen op ontwikkeling voor onze eigen organisatie. We leren van en met elkaar.