GESCHIEDENIS

Kindcentrum Aquamarijn is een nieuw kindcentrum op de grens van de Vruchtenbuurt en Notenbuurt. Op 5 maart 2014 werd in een ambitiedocument al aangegeven dat De Oase, Pastoor van Ars en DAK kindercentra als samenwerkingsschool antwoord wil geven op de vragen die uit de samenleving aan het onderwijs gesteld worden, middels de invoering van passend onderwijs. Om een passend antwoord te geven op onderwijs- en ontwikkelingsvragen van kinderen, zullen kennis, methodes en materialen gedeeld worden.

De contouren werden toen al geschetst: waar mogelijk wordt elk kind een passend onderwijsarrangement geboden, rekening houdend met risico- en beschermende factoren met als vertrekpunt de talenten van het kind. Door de samenwerking kunnen kinderen een meer passend arrangement krijgen.

Vanaf het schooljaar 2014-2015 werken medewerkers opvang en onderwijs samen aan de gezamenlijke visie.

Om te komen tot één prachtig nieuw kindcentrum, was het noodzakelijk dat de kinderen van De Oase en Dak vanaf 2019 verdeeld werden over twee locaties. Vanaf mei 2023 kunnen we met elkaar spelen, leren en werken in een prachtig, nieuw, energieneutraal gebouw.

Vanuit het oorspronkelijke gegeven van een samenwerkingsschool, zijn we toegegroeid naar een kindcentrum waarin we intensief samenwerking met twee scholen en een kinderopvangorganisatie.