Doorgaande lijnen

Binnen kindcentrum Aquamarijn wordt gewerkt met doorgaande lijnen, zowel in het dagelijkse aanbod (van onderwijs naar opvang en andersom) als in de longitudinale lijn, van baby, naar peuter, kleuter en schoolkind.

Een doorgaande lijn betekent dat uw kind gedurende zijn opvang- en schoolloopbaan continuïteit ervaart in begeleiding en aanbod. We zorgen voor een ‘warme overdracht’ en van een voortzetting van aanpassingen in onderwijs en begeleiding die goed werken bij uw kind.

Dit start in de kinderopvang waar kinderen voor het eerst onder begeleiding functioneren in een groep met andere kinderen. Op basisschool Aquamarijn nemen we de opgedane kennis en ervaring rond uw kind mee en zorgen we dat uw kind een passende plek krijgt. Als uw kind van school verandert, dragen de scholen altijd zorg voor een warme overdracht en de continuering van eventuele (extra) onderwijsondersteuning. Dit geldt in het bijzonder bij de overgang naar een vorm van speciaal (basis) onderwijs en andersom.