ROTS EN WATER

Alle kinderen van SBO Aquamarijn krijgen lessen Rots en Water, een weerbaarheidsprogramma dat samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Naast de groepsgewijze trainingen kunnen kinderen in aanmerking komen voor extra Rots en Water in een klein groepje. Dit kan ook worden ingezet voor andere groepen binnen ons kindcentrum, als daar behoefte aan is.

Voor meer informatie over deze training: klik hier.