Didactisch handelen

Binnen SBO Aquamarijn wordt gedifferentieerd onderwijs gegeven. Uitgangspunt hierbij is dat de klas voor elk vak in drie niveaugroepen is verdeeld. Binnen elke niveaugroep zijn er drie instructiegroepen; kinderen die de stof heel goed beheersen, kinderen die een gemiddelde beheersingsgraad bezitten en kinderen die moeite met de stof hebben (basis-, verlengde en verkorte instructie). Indien mogelijk wordt er ook gedifferentieerd op tempo, verwerking en materiaalgebruik.

We gebruiken het GIP-model (van Groepsgericht naar Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen). Zo krijgen kinderen zorg op maat in de groep.

Er kan gekozen worden voor groepsdoorbroken niveaugroepen, in dezelfde bouw, als dat passend is voor de leerbehoefte van onze leerlingen.

Onze leerlingen werken zowel zelfstandig als samen. Om ervoor te zorgen dat leerlingen actief betrokken zijn bij de onderwijsactiviteiten en leren om samen te werken, zetten we coöperatieve
werkvormen in. We brengen leerlingen een goede werkhouding bij, door bijvoorbeeld gebruik te maken van een timetimer en blokje zelfstandig werken.

Het bewegings-, kunst- en muziekonderwijs wordt op SBO Aquamarijn door vakspecialisten verzorgd. Het zijn serieuze vormingsgebieden, geen ‘vakken onder de streep’.

We werken, net zoals op basisschool Aquamarijn, volgens het instructiemodel EDI.