DOSSIER EN ONTWIKKELINGSPROFIEL

Op sbo Aquamarijn volgen we de ontwikkeling van uw kind. Onze bevindingen noteren we in het Dossier & Doelen en het Ontwikkelprofiel. Samen is dat het Ontwikkelperspectief (OPP).

Het Dossier & Doelen

In het Dossier & Doelen staat alles wat van belang is om uw kind de juiste begeleiding te kunnen geven. Ook leest u hierin terug wat de ondersteuningsbehoeften zijn van uw kind, of er onderzoeken zijn gepland en alle afspraken die er zijn gemaakt. U krijgt dit Dossier & Doelen tweemaal per jaar, tijdens de oudergesprekken, ter inzage voorgelegd. Mochten er dingen in staan die volgens u niet correct zijn of heeft u suggesties of opmerkingen om uw kind beter in beeld te brengen, dan kunt u dit doorgeven aan de groepsleerkracht of de intern begeleider. 

Het ontwikkelprofiel 

De ontwikkeling van een kind op de niet-methodegebonden toetsen, wordt in een grafiek weergegeven. Wij noemen dit het ontwikkelprofiel. De toetsgegevens van de schoolvakken begrijpend lezen, rekenen, spelling en technisch lezen worden in dit profiel genoteerd. Dit geldt ook voor de intelligentie zoals deze bij het laatste intelligentieonderzoek is vastgesteld. Na verloop van een aantal toetsafnames ontstaat er een beeld van een kind met betrekking tot de cognitieve ontwikkeling. Op basis van de scores worden doelen opgesteld en voorspellingen gedaan.  

Een ontwikkelprofiel wordt met u (en later ook met uw kind) doorgesproken.