LOGOPEDIE

We werken samen met Expertisecentrum Uniek. Twee logopedisten van deze praktijk behandelen kinderen op ons kindcentrum na verwijzing van de huisarts op school. De logopedist kan hierdoor nauw aansluiten bij wat in de klas gebeurt.