Missie

Aquamarijn wil een kindcentrum zijn waar ieder kind alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen. We richten ons op sociaal-emotioneel, cognitief, creatief en sportief gebied. Ons doel is dat alle kinderen volwaardig en kansrijk deel kunnen nemen aan de maatschappij. We bieden ruimte voor elk individu om zich op eigen niveau maximaal te ontplooien.

Visie

Kindcentrum Aquamarijn biedt kinderen van 0-13 jaar iedere werkdag van 7:30-18:30 uur een veilige omgeving. We werken vanuit één pedagogische visie en met een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn. Onze medewerkers vormen één team en dragen -ieder vanuit hun eigen expertise en achtergrond- graag bij aan de ontwikkeling van alle kinderen.

In ons kindcentrum werken mensen met verschillende expertise samen. Zo zijn er leerkrachten van regulier en speciaal basisonderwijs, vakleerkrachten, diverse onderwijs- en gedragsdeskundigen en pedagogisch medewerkers. Hierdoor kunnen we een passend aanbod bieden voor kinderen met diverse ondersteuningsbehoeften.

Veiligheid en duidelijkheid zijn de basis van alles wat wij doen. We werken met een vast dagritme en we maken duidelijke afspraken. Iedereen, kinderen en medewerkers, mag zijn wie hij is. Ons gebouw is veilig, sfeervol en overzichtelijk ingericht. Het heeft een frisse en rustige uitstraling.

Eigenheid is een centrale waarde in ons kindcentrum: iedereen heeft eigen expertise en krijgt ruimte om te werken aan persoonlijke doelen. We zijn allemaal uniek en kunnen van elkaar leren. In ons gebouw hebben alle groepen een eigen lokaal dat multifunctioneel inzetbaar is. Er is ruimte om je even terug te trekken en we hebben een grote theaterzaal om geleerde vaardigheden en talenten te presenteren.

We kijken terug op een geslaagde dag als we waardering hebben kunnen tonen voor elkaar, als we aan onze doelen hebben gewerkt en als we samen plezier hebben beleefd. We hebben het lef af en toe af te wijken van het vaste (les)programma. We delen succeservaringen, benoemen positieve eigenschappen en we geven elkaar complimenten. We zijn trots op elkaar.

We stimuleren de kinderen om nieuwsgierig te zijn, te ontdekken en zich te blijven ontwikkelen: we dagen kinderen uit om te experimenteren, debatteren, reflecteren, presenteren, onderzoeken en filosoferen. Door onze aanpak, de diverse materialen en praktische ruimtes, ontwikkelen kinderen zich tot kritische, zelfbewuste mensen die weten dat je zonder fouten te maken nooit verder komt in het leven.

We werken in verbondenheid: Kinderen delen hun ervaringen en meningen in kringgesprekken en werken samen met andere kinderen aan hun ontwikkeling. Tijdens het spelen, leren en presenteren begeleiden en ondersteunen de leerlingen elkaar. We sluiten elke week af met een gezamenlijke activiteit in de theaterzaal, voor alle kinderen van het kindcentrum.

Ouders hebben een actieve rol in de ontwikkeling en bij het leerproces van hun eigen kind: we nemen de tijd om de (leer)ontwikkeling van de kinderen met ouders te bespreken. Kinderen hebben ook zelf een actieve rol bij deze gesprekken. We betrekken ouders bij onze organisatie en ons aanbod. We delen informatie, actuele ontwikkelingen en berichten over waar we trots op zijn.

Kortom; ons kindcentrum is een veilige plek waar iedereen zichzelf kan zijn, zich kan ontwikkelen en kan ontdekken met plezier en in verbondenheid met anderen.